May 11, 2020

Fuji Oil Europe onderstreept zijn duurzaamheidsambitie met een nieuwe warmte-krachtkoppeling (wkk)

Fuji Oil Europe  en Centrica Business Solutions hebben onlangs een overeenkomst gesloten voor de bouw van een warmte-krachtkoppeling (wkk) met een elektrisch vermogen van 1,56 MW.
Deze installatie wordt daarnaast opgenomen in een poule van industriële installaties die het Belgische elektriciteitsnet ondersteunen.

Met deze compleet nieuwe wkk wordt decentraal elektriciteit, warmte (in de vorm van warm water) en hoge druk stoom geproduceerd. Waar de output van de wkk in de industrie niet altijd optimaal bruikbaar is, leidt de maatwerkoplossing in dit geval tot een rendement van maar liefst 90%.

Deze investering sluit naadloos aan bij de hoge duurzaamheidsambities van Fuji Oil

Met de realisatie van dit project verwachten we een besparing van 17% op ons primair energie verbruik en een reductie van onze CO2 uitstoot van 9%. Zelfs met de uitbreiding van onze nieuwe chocoladelijn zal tot 91% van ons elektriciteitsverbruik gedekt zijn.
De wkk zal aansluiten op ons bestaande warmterecuperatie netwerk, zal het huidige tekort hierop invullen én het mogelijk maken om in onze fabriek nog meer verbruikers over te schakelen van stoom naar warm water.  
Op termijn mikken we, mits deze extra investeringen uit te voeren, op een reductie van 15% op onze CO2 uitstoot.

Decentrale energieoplossing verlaagt kosten én verhoogt inkomsten

De wkk zal onze productiesite grotendeels van elektriciteit kunnen voorzien, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. De warmte van het motorkoelwatersysteem en restwarmte afkomstig uit de uitlaatgassen worden gebruikt om CV-water te produceren van zo’n 93°C. Door toepassing van een stoomgenerator kunnen de uitlaatgassen met een temperatuur van circa 450°C worden gebruikt om ruim 1 ton stoom per uur te produceren met een druk van 11 bar. Zowel het CV-water als de stoom worden gebruikt in het productieproces. De wkk zal vanaf september dit jaar worden geïnstalleerd en medio december gebruiksklaar worden opgeleverd.

Arno van Mourik, Algemeen Directeur bij Centrica Business Solutions Benelux, geeft aan dat er nog een bijzonder aspect is aan deze wkk-installatie: “De wkk wordt door ons opgenomen in een zogenaamde virtuele elektriciteitscentrale die wordt aangestuurd door het innovatief softwareplatform van Centrica. Onze technologie poolt wkk’s, batterijen en industriële machines intelligent samen en zorgt er zo voor dat we op een financieel aantrekkelijke en milieuvriendelijke manier het elektriciteitsnet balanceren. Bij een overbelasting van het stroomnet zal de installatie van Fuji Oil nagenoeg in real time kortstondig neerwaarts regelvermogen aanbieden om zo de frequentie op het net terug in evenwicht te helpen brengen. Voor het ter beschikking stellen van dit flexibel vermogen ontvangt het bedrijf een vergoeding van netbeheerder Elia en creëert het zo extra inkomsten. De techniek van vraagflexibiliteit is minder belastend voor het milieu, aangezien geen extra CO2 wordt uitgestoten.

Hoge duurzaamheidsambities en rendement

De gekozen energieoplossing sluit perfect aan op het productieproces van Fuji Oil als ook op de hoge duurzaamheidsambities. Tom Franssens, Project Manager Engineer & Energie Coördinator bij Fuji Oil Europe: “Als wereldwijde leider in innovatieve voedingsproducten streven we naar een hoge energie-efficiëntie en het inzetten van energie met een minimale milieu-impact. In Centrica Business Solutions vinden wij de gewenste partner doordat zij niet alleen energieoplossingen op locatie verzorgen, maar ons voortdurend hebben geadviseerd naar de best mogelijke oplossing. Er is echt gekeken naar hoe wij een optimaal rendement konden bereiken en hoe de installatie zo goed mogelijk bij ons eigen productieproces past. Dat we daarnaast het Belgische elektriciteitsnet kunnen ondersteunen wanneer daar behoefte aan is, voelt voor ons heel prettig omdat we willen uitdragen dat duurzaamheid iets is wat je alleen samen kunt bereiken.”