Duurzaamheid

Bij Fuji Oil Europe staat duurzaamheid centraal in ons bedrijf.  In lijn met ons sociale engagement en onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu, is het onze missie om duurzame, plantaardige voedselingrediënten te ontwikkelen en produceren.

Het basisidee

Duurzame ontwikkeling wordt veelal gekoppeld aan de 17 “Sustainable Development Goals” (SDG)” opgesteld door de Verenigde Naties.

In 2015, zijn de SDG’s unaniem goedgekeurd door 193 VN-lidstaten op de top voor duurzame ontwikkeling.

Fuji Oil Holdings Inc. heeft deze doelen gelinkt aan zes thema’s, waaronder Duurzame Aankoop en Milieu. Meer details vindt u op de Fuji Oil Holdings website.

Duurzame aankoop

De duurzame aankoop van hoogwaardige en voedselveilige ingrediënten is van uiterst belang voor Fuji Oil Europe; we engageren er ons voor de volle 100 % voor.

We stellen een ecologische, sociale en economisch duurzame aankoop voorop bij het ontwikkelen van onze producten.

Onze focus ligt op hernieuwbare en duurzame palm(pit)olie, shea en cacao.

Palm (pit) olie

Palm(pit)olie wordt gebruikt voor gevarieerde toepassingen in de voedingsindustrie en daarbuiten. Palm olie heeft de grootste opbrengst per oppervlakte van alle plantaardige oliën.

Shea boter & stearine

Sinds 2013 is Fuji Oil Europe verticaal geïntegreerd in de shea business door de overname van International Oils & Fats (IOF) Ghana. IOF is gespecialiseerd in fractionering van shea boter.

Cacao

Fuji Oil Europe heeft de aankoop van traceerbare cacaobonen uitgebreid om een duurzaam cacaoproductie en -consumptiesysteem te promoten.

Ecologische verwerking

Milieubeleid

Fuji Oil Europe handelt volgens een uitgebreid milieubeleid, met de focus op de volgende pijlers:

  • Voortdurende investering in de beste technologieën op de markt (BAT), installatie en infrastructuur. Fuji Oil focust hierbij op het minimaliseren van de impact op het milieu (land, lucht en water) en het voorkomen van vervuiling.
  • Efficiënt gebruik van hernieuwbare grondstoffen.
  • Focus op energie-efficiëntie van productieprocessen en het gebruik van hernieuwbare energie.
  • Vermindering van waterconsumptie en optimalisatie van het watergebruik in de verschillende processen, waaronder het hergebruiken van afvalwater.
  • Constante inspanningen om afval te verminderen, en de afvalketting te optimaliseren.
  • Controle en evaluatie op het toepassen van het milieubeleid als basis voor verdere verbeteringen.

Milieu

Energie- en uitstootbeheer: Inspanningen om energie te besparen resulteren in verminderde directe CO2-uitstoot door minder natuurlijke gassen te gebruiken.

Waterbeheer: Verminderd gebruik van koelwater als resultaat van ons energiebesparingsplan. Fuji Oil Europe heeft haar eigen waterzuiveringsinstallatie met gebruik van een hoog performant aeroob afvalverwerkingssysteem en het hergebruiken van afvalwater als koelwater.

Afvalbeheer: Recycleren waar mogelijk (metaal, karton en papier, plastic, ...). Het grootste deel van het afval (>98%) wordt gebruikt als biomassa om groene energie op te wekken.

Beste technologieën op de markt - “Best Available Technologies” BAT

Alle processen worden gestuurd volgens het BREF FDM 2006-referentiedocument over BAT in de voedings-, drank- en melkindustrie.

Desodorisatie: Toepassing van ijscondensatie

Opslagtanks: Tanks in roestvrijstaal, water verwarming met een energie recuperatiesysteem, roerwerk en bewaring onder stikstof.

Hergebruik van warmte: Warmte die geproduceerd wordt tijdens het productieproces wordt hergebruikt om het autonome magazijn en de inpaklijn te verwarmen.

Corporate Social Responsibility (CSR) Platforms

SEDEX

Sedex wordt gebruikt om onze prestaties op het gebied van arbeidsrecht, gezondheid en veiligheid, de milieu- en businessethiek te monitoren.

We zijn lid sinds 2010 en voeren op regelmatige basis zelfevaluaties en inspecties uit.

ECOVADIS

EcoVadis beheert een samenwerkingsplatform dat duurzaamheidsscores toekent aan wereldwijde bevoorradingketens.

We zijn lid sinds 2016 en ontvingen in 2021 en 2022 een gouden medaille voor onze duurzaamheidsprestaties.