Mar 11, 2021

Tebma-Kandu: Fuji Oil’s ambitieuze Shea duurzaamheidsprogramma

Fuji Oil lanceerde het shea duurzaamheidsprogramma ‘Tebma-Kandu’ tijdens een plaatsbezoek aan 16 vrouwencoöperaties in Noord-Ghana. Het programma omvat continue verbeteractiviteiten op vlak van herbebossing, vrouwenemancipatie en lokale waarde creatie.

De eerste mijlpaal van Fuji Oil's duurzaamheidsprogramma Tebma-Kandu werd een feit met de ondertekening van 16 overeenkomsten tussen vertegenwoordigers van de coöperaties en Fuji Oil Ghana, en nog eens 7 zullen worden ondertekend zodra de regionale COVID-beperkingen zijn opgeheven. Deze overeenkomsten behelzen het voornemen van Fuji Oil om specifieke hoeveelheden shea noten van een bepaalde kwaliteit van de coöperaties aan te kopen en om voorfinanciering te verstrekken vóór het begin van het seizoen. Fuji Oil schat dat dit engagement zo’n 20.000 vrouwen in Noord-Ghana ten goede zal komen. Bovendien is dit een belangrijke mijlpaal op de weg naar volledige traceerbaarheid van de grondstoffen van Fuji Oil.

"Tebma-Kandu" is Mamprusi en betekent: "Ik wil klimmen, maar ik heb een zetje nodig" en dit is precies wat Fuji Oil wil bereiken met haar duurzaamheidsprogramma. Het bekwaamheid van deze coöperaties om shea noten van hoge kwaliteit te produceren verhogen, terwijl waarde wordt gecreëerd voor de gemeenschappen in Ghana én voor Fuji Oil's business. Andere programma-activiteiten omvatten de sponsoring van opslagplaatsen, lokale capaciteitsopbouw en herbebossingsprojecten.

Ronny Voorspools, Managing Director van Fuji Oil Ghana: “Wat een eer dat mijn handtekening tussen die van de vrouwelijke leiders van de coöperaties staat. Het is een voorrecht hen te mogen "duwen" op deze steile "klim" naar een succesvolle business. Voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van Fuji Oil en tegelijkertijd deze vrouwen helpen bij het verbeteren van hun levensonderhoud is een echte win-win".

Fuji Oil werkt samen met de Presbyterian Agricultural Service (PAS), Kerk in Actie en de Global Shea Alliance.