Apr 12, 2021

GSA-GIZ Invest voor Jobs project: Fuji Oil Europe's gretigheid om een partner te zijn in het verbeteren van de shea-verzamelcapaciteit door vrouwen in Ghana

Naar verwachting zullen 30.000 vrouwen profiteren van een nieuw tweejarig initiatief van de Global Shea Alliance dat wordt gesteund door Invest for Jobs. Dit project werd mogelijk gemaakt door het publiek-private partnerschap tussen de Global Shea Alliance en "Invest for Jobs", een initiatief van het Duitse federale ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling.  Het doel is de capaciteit van vrouwelijke shea-verzamelaars in Ghana te verbeteren, de winstgevendheid van de sector te verhogen en investeringen in de shea-waardeketen te bevorderen.  Het speciale initiatief is gericht op opleiding en het creeëren van werkgelegenheid en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Ghana, waar Fuji Oil Europe tot haar vreugde deel van uitmaakt.

 

Het partnerschap beoogt 30.000 vrouwelijke begunstigden te bereiken en 5.000 personen op te leiden. Er zullen 10 nieuwe coöperaties worden opgericht en 40 bestaande coöperaties zullen worden versterkt om het creeëren van meer dan 350 nieuwe banen te ondersteunen.
Op dinsdag 23 maart 2021 werd in Tamale, Noord-Ghana, een evenement gehouden om het project officieel te lanceren. Aanwezig waren hoge vertegenwoordigers van de Ghanese regering, bedrijven uit de particuliere sector, op vrouwen gebaseerde shea-coöperaties en traditionele autoriteiten, als blijk van steun en steun voor het project.
Ook Fuji Oil Ghana was bij dit evenement aanwezig. Ronny Voorspools, technisch directeur van Fuji Oil Europe en algemeen directeur van Fuji Oil Ghana, was door de Global Shea Alliance gevraagd om de industrie te vertegenwoordigen. Tijdens zijn toespraak benadrukte hij het belang van de shea-activiteiten. De verwerking van sheanoten tot boter en afgeleide producten levert een inkomen op voor vrouwen en hun gezinnen. Fuji Oil gaat er prat op te investeren in hun vrouwelijke inzamelaars, die belangrijke stakeholders van het bedrijf zijn. Fuji Oil heeft zich ertoe verbonden een schaalbaar projectmodel voor vrouwenemancipatie te ontwikkelen dat waarde en duurzame inkomsten oplevert voor vrouwelijke inzamelaars. Daartoe investeert Fuji 139.000 euro in dit project voor jaar 1. In maart 2021 lanceerde Fuji Oil haar Shea Sustainability Program Tebma Kandu.
Ronny Voorspools zegt: "Net als de andere partners uit de privésector in dit project willen wij ons inzetten om het inkomen en de levensomstandigheden van de vrouwelijke verzamelaars te verbeteren. De 6 bedrijven uit de privé-sector hebben 576.966 euro aan investeringen in dit project gestoken om opslagplaatsen ter beschikking te stellen zodat de vrouwen karité kunnen verzamelen en bundelen. Ik prijs de GSA en het GIZ-initiatief Invest for Jobs voor deze samenwerking. De particuliere sector zet zich in voor een partnerschap dat duurzame effecten oplevert in de karitéwaardeketen."
Fuji Oil beschouwt dit als een win-win kans voor alle belanghebbenden in de karité-industrie en moedigt elke partner aan om zijn rol te spelen en waarde toe te voegen aan de maatschappij.